Քաշաթաղի շրջան

ՑՈՒՑԱԿ

ԱՀ ՔԱՇԱԹԱՂԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ

ՀՀ Գործատուի

անվանումը

 

Աշխատանքի վայրը Թափուր

հաստիքը

Աշխատատեղի

թիվը

Աշխատանքային

ժամերը

Աշխատավարձը

(ՀՀ դրամ)

Ծանոթություն
1 «ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարչություն» Քաշաթաղի շրջան գ. Իշխանաձոր Հողաշինարար 1 0900 -1800 144324  
Ագրարային բաժնի վարիչ 1      
2 Բերձորի «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ ք.Բերձոր Հոգեբան 1   53805 0.5
3 «ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմ» Ք. Բերձոր Իրավախորհրդատու 1      
Քաղաքաշինական բաժնի վարիչ 1      
4 «Արցախէներգո» ՓԲԸ Ք. Բերձոր Հսկիչ 1      
Էլեկտրոմանտյոր 1      
5 «Քաշաթաղի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ Ք. Բերձոր Դաստիարակ 1      
6 «Բերձորի Քաղաքապետարան» Ք. Բերձոր Ծառերի մշակման բանվոր 1