Քաշաթաղի շրջան

ՑՈՒՑԱԿ

 

ԼՂՀ ՔԱՇԱԹԱՂԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ

 

ՀՀ Գործատուի

անվանումը

 

Աշխատանքի վայրը Թափուր

հաստիքը

Աշխատատեղի

թիվը

Աշխատանքային

ժամերը

Աշխատավարձը

(ՀՀ դրամ)

Ծանոթություն
1 «ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարչություն» Քաշաթաղի շրջան գ. Իշխանաձոր Հողաշինարար 1 0900 -1800 144324  
2 Բերձորի «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ ք.Բերձոր Մանկաբույժ 1 0900 -1800 60138 0.5
Մարզիչ մանկավարժ 1   44310  
Ավագ բուժքույր 1   79125  
Հոգեբան 1   53805 0.5 դրույքաչափ
3 «ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմ» Ք. Բերձոր Իրավախորհրդատու 1      
Վերաբնակեցում գլխ. մասն. 1