ԲՍՓ կենտրոն

Փորձաքննական և վերականգնողական ծրագրերի բաժին 
Բաժնի պետ
Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով
Հանձնաժողովի նախագահ Գուրգեն Վալերիի Գյուլիշանյան
Հեռախոս (+374 47)94-37-45