Բնակարանային հարցերի վարչություն

Բնակարանային քաղաքականության բաժին
Բաժնի պետ Արամ Խաչատրյան
Հեռախոս (+374 47) 97-07-63
Ծրագրերի համակարգման բաժին
Բաժնի պետ Արթուր Ավագյան
Հեռախոս (+374 47) 97-07-63