Ընտանիքների կարիքավորության գնահատման և սոցիալական աջակցության վարչություն

Սոցիալական աջակցության բաժին 
Բաժնի պետ Դավիթ Ավետիսյան
Հեռախոս (+374 47) 94-28-57
Ընտանիքների կարիքավորության գնահատման բաժին
Բաժնի պետ Վարուժան Գևորգյան
Հեռախոս (+374 47) 94-72-13