Thursday, October 21, 2021
[bvi]
Գլխավոր Բնակարանային հարցեր

Բնակարանային հարցեր

Կառավարության որոշումներ

1. ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի «Պետական ծրագրի շրջանակներում բնակելի շինությունների վերակառուցման հետևանքով վարձակալական հիմունքներով  բնակվող ընտանիքներին բնակարան վարձակալելու նպատակով ֆինանսական օգնության տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» N 672-Ն որոշում

2. ԼՂՀ կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 14-ի «Պետական ծրագրի շրջանակներում Արցախի Հանրապետությունում վարձակալական հիմունքներով բնակվող փախստականի հաշվառման վկայական ստացած ընտանիքներին ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 381-Ն որոշում

3. ԱՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 7-ի «Բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող առանձին սոցիալական խմբերում ընդգրկված քաղաքացիների հաշվառման և նրանց բնակարանների կամ բնակելի տների տրամադրման կամ բնակարանների կամ բնակելի տների վերանորոգման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության պետական կոմիտեի 1993 թվականի դեկտեմբերի 9-ի Հ. 344 որոշման ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1004-Ն որոշում

callback_small.png