Ուրբաթ, Ապրիլ 19, 2019

Հիմնախնդիրներ

  • սոցիալական պաշտպանության բնագավառի ռազմավարական ծրագրերի մշակման, համակարգման, մոնիթորինգի և գնահատման ապահովումը.
contact_us_caps.png