Տեղեկացնում ենք, որ ս.թ. օգոստոսի 22-ից կվերսկսվի սննդամթերքի տրամադրման համար գրավոր դիմումների ընդունման գործընթացը

Հարգելի՛ քաղաքացիներ
Տեղեկացնում ենք, որ ս.թ. օգոստոսի 22-ից կվերսկսվի սննդամթերքի տրամադրման համար գրավոր դիմումների ընդունման գործընթացը:
Հաշվի առնելով նախարարության պահեստներում առկա սննդամթերքի սակավությունը, աշխատակիցների ծանրաբեռնվածությունը, դիմումների մշակման և ապրանքների տեսակավորման աշխատատարությունը՝ խնդրում ենք.
*նախարարություն ներկայանալ՝ նախօրոք ունենալով պատրաստի դիմում
*դիմումի մեջ լրացնել բոլոր պարտադիր պահանջները ( անուն, ազգանուն, հայրանուն և հանրային ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական քարտի համարը)
*դիմումին կցել դիմումատուի անձնագրի և հանրային ծառայությունների համարանիշի պատճենը
*դիմումը հանձնելուց հետո սպասել նախարարության կողմից հեռախոսազանգի
*յուրաքանչյուր ընտանիքի կողմից ներկայացնել միայն մեկ դիմում՝ նշելով ընտանիքի մյուս անդամների անձնական տվյալները (անուն, ազգանուն, հայրանուն և հանրային ծառայությունների համարանիշը)
*դիմում ներկայացնելուց հետո կրկնակի դիմում չներկայացնել
*դիմում ներկայացնել սննդամթերքի խիստ անհրաժեշտության դեպքում:
Դիմումի օրինակելի ձևը ներկայացվում է ստորև (դիմումը կարող է ներկայացվել ձեռագիր տարբերակով, սովորական թղթի վրա՝ պահպանելով նախարարության կողմից մշակված դիմումի ձևում առկա պահանջները):
Հուսով ենք ըմբռնումով կմոտենաք ստեղծված իրավիճակին:
ԿԻՍՎԵԼ