Տեղեկություն ԱՀ ժողովրդագրական ցուցանիշների մասին 2020 հունվար-փետրվարին

Տեղեկություն ԱՀ ժողովրդագրական ցուցանիշների մասին 2020 հունվար-փետրվարին

ԿԻՍՎԵԼ