ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի տեղակալ Ռ.Սարգսյանի հարցազրույցը՝ կապված ԱՀ աշխատանքային օրենսգրքի նախագծի հետ

ԿԻՍՎԵԼ