17 հաշմանդամ երեխաներ ուղեգրվեցին Ջերմուկ քաղաքի<<Արարատ>> մոր և մանկան առողջարան բուժում ստանալու նպատակով

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարությունը 2020թ. փետրվարի 3-ին կազմակերպեց մանկական ուղեղային կաթվածով (ՄՈՒԿ) տառապող 17 հաշմանդամ երեխաների ուղեգրումը Ջերմուկ քաղաքի <<Արարատ>> մոր և մանկան առողջարան՝ համապատասխան մասնագիտական բուժում ստանալու նպատակով:

ԿԻՍՎԵԼ