Կայացել է «Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» վիճակագրական-վերլուծական զեկույցի շնորհանդեսը

ԿԻՍՎԵԼ