<<<<ՊԵՏԱԿԱՆՊԱՇՏՈՆՆԵՐԶԲԱՂԵՑՐԱԾԱՆՁԱՆՑՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՄԱՍԻՆ>>ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՕՐԵՆՔՈՒՄՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿԱՏԱՐԵԼՈՒՄԱՍԻՆ>>ԱՐՑԱԽԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՕՐԵՆՔԻՆԱԽԱԳԾԻՆՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆՏԱԼՈՒՄԱՍԻՆ

Կառավարության որոշման նախագիծ

Սոցիալական ապահովության պետական գործակալություն

Հեռ (+374 47)94-08-13

ԿԻՍՎԵԼ

Թողնել մեկնաբանություն

Դարձեք այս իրավական ակտի առաջին մեկնաբանողը։

  Subscribe  
Ծանուցել