Հանդիպում ՙՀույսի պատկեր՚ կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ

2010թ. հոկտեմբերի 6-ին ԼՂՀ սոցապահովության նախարար Ն. Ասծատրյանի մոտ տեղի ունեցավ հանդիպում` ՙՀույսի պատկեր՚  գերմանական միջազգային բարեգործական կազմակերպության ներկայացուցչի, Հայաստանում գործող մասնաճյուղի ներկայացուցիչ Վիգեն Աղանիկյանի և նախարարության համակարգում գործող  պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոնի  տնօրեն  Լ. Բաբայանի մասնակցությամբ:
Հանդիպման ընթացքում նախարարը շեշտեց կազմակերպության կողմից Արցախում իրականացվող աշխատանքների կարևորությունը: Քննարկվեցին առաջիկայում նախատեսված անելիքները, մասնավորապես սոցիալապես անապահով բազմազավակ ընտանիքներին և ծնողազուրկ երեխաներին օգնության ցուցաբերումը` սննդամթերքի տեսքով:
Հանդիպման վերջում  Ն. Ասծատրյանը հայտնեց իր գոհունակությունը  կազմակերպությանը և հանձնեց շնորհակալագիր` կազմակերպության կողմից Արցախում ավելի քան տասը տարվա իրականացրած մարդասիրական  աշխատանքների համար:

ԿԻՍՎԵԼ