Հաստատվեցին բարեգործական ծրագրերը

ԼՂՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից  2012թ. հունվարի 20-ին,  31-ին ընդունվել են հետևյալ  որոշումները`

  • ԼՂՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2011 թվականի սեպտեմբերի 29-ի թիվ 64-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին   (որոշում թիվ 01-Ա առ 20.01.12թ.).
  • 2011 թվականի  դեկտեմբերի 20-ին Ամերիկայի  Միացյալ  Նահանգների  Միացյալ  հայկական  հիմնադրամի  կողմից  Հայաստանի  Հանրապետութունում  ԼՂՀ  մշտական  ներկայացուցչության  հասցեով  ստացված  ապրանքների  բաշխման`  տարբեր  տեսակի  դեղորայք  և  բժշկական  ապրանքներ (որոշում թիվ 02-Ա առ 31.01.12թ.).
  • ԼՂՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2011 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 03-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին   (որոշում թիվ 03-Ա առ 31.01.12թ.).
  • ԼՂՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2011 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 63-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին   (որոշում թիվ 04-Ա առ 31.01.12թ.):
ԿԻՍՎԵԼ