Հաստատվեցին բարեգործական ծրագրերը

ԼՂՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից  2012թ. սեպտեմբերի 14-ին, 18-ին  ընդունվել են հետևյալ  որոշումները`

  • ՙՀայաստան՚համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ՙԵրեխաների  խնամքի  և  պաշտպանության  N 2  գիշերօթիկ  հաստատություն՚  պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գույքի պատրաստում, գնում,  տեղափոխում  և  տեղադրում (II-րդ փուլ)՚  ծրագրի  մասին (որոշում թիվ 44-Աառ 14.09.12թ.).
  • ՙՀայաստան՚համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շուշի քաղաքի Դանիել Ղազարյանի անվաներաժշտական դպրոցի գույքի պատրաստում, գնում, տեղափոխում և  տեղադրում՚  ծրագրի  մասին (որոշում թիվ 45-Ա առ 14.09.12թ.).
  • ԼեռնայինՂարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության  նախարարության կողմից իրականացվող ՙՍտեփանակերտ քաղաքի Ռ.Թուֆենկյանիանվան թիվ 3 դպրոցի համար գույքի մատակարարման՚ ծրագրի մասին (որոշում թիվ 46-Ա առ 18.09.12թ.):
ԿԻՍՎԵԼ