Հաստատվեցին բարեգործական ծրագրերը

ԼՂՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից  2013թ. ապրիլի 03-ին, 19-ին  ընդունվել են հետևյալ  որոշումները`

 

• 2013 թվականի  մարտի 18-ին Միացյալ հայկական հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից  Հայաստանի  Հանրապետությունում  Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  մշտական  ներկայացուցչության  միջոցով  ստացված ապրանքների  բաշխման` դեղորայք  (որոշում թիվ 05-Ա առ 03.04.13թ.).

• 2013 թվականի մարտի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ՙՄարդասիրական Օգնության Հանրապետական Կենտրոն՚ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից Հայաստանի  Հանրապետությունում  Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  մշտական  ներկայացուցչության  միջոցով  ստացված ապրանքների  բաշխման` դեղորայք  և  տարբեր  տեսակի բժշկական և այլ ապրանքներ (որոշում թիվ 06-Ա առ 03.04.13թ.).

• ՙՀայաստան՚ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  Մարտունու շրջանի Մարտունի  քաղաքի  թիվ 2 մանկապարտեզի գույքի   պատրաստում, գնում, տեղափոխում և տեղադրում՚  ծրագրի  մասին   (որոշում թիվ 07-Ա առ 19.04.13թ.):

 

ԿԻՍՎԵԼ