«Սպեկտրում» ծրագրի շնորհանդես

2014թ. սեպտեմբերի 9-ին ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերինախարարությունում կայացավ «Սպեկտրում» կանխատեսումների ծրագրի շնորհանդեսը, որը ներկայացրեց նախարարության  աշխատակազմի   ժողովրդագրական քաղաքականության   բաժինը:

Ծրագիրը թույլ է տալիս ժողովրդագրական ցուցանիշների ամբողջականությունը կանխատեսել 100 տարվա հեռանկարով և  կանխատեսումների միջոցով հավաքագրել բնակչության փաստացի ու հեռանկարային թվաքանակի կառուցվածքի մասին տվյալներ,  որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքային ռեսուրսների բաշխման, սպառման առարկաների արտադրության, բնակարանային և հասարակական շինարարության, առողջապահության, կրթական և սոցիալական ապահովության համակարգերի զարգացման հիմնավորված և արդյունավետ ծրագրավորման համար:

ԿԻՍՎԵԼ